Utne/Kirche/Hardangerfjord

In der Kirche in Utne am Hardangerfjord. / Inside Utne Church at Hardangerfjord.
Hordaland, 2002

Quelle: www.FBoller.de - Impressum / Masthead